App - Ứng dụng

Có được dùng chung tài khoản không?

Chính sách sử dụng tài khoản của COLORME ONLINE

Rất tiếc là hiện tại COLORME chưa cho dùng chung nhiều người dùng và nhiều thiết bị trên cùng 1 tài khoản ạ :(

Hiện tại mỗi tài khoản của COLORME ONLINE sẽ chỉ được sử dụng bởi 1 người tại 1 thời điểm, nếu có vấn đề trục trặc trong lúc sử dụng tài khoản, bạn hãy inbox ngay cho COLORME tại https://m.me/colorme-support nhé ạ <3

Trong trường hợp hệ thống của ColorME pháp hiện ra vi phạm sử dụng chung tài khoản giữa nhiều người, tài khoản của bạn sẽ bị khoá tạm thời. Bạn sẽ cần liên hệ với đội ngũ của ColorME để mở khoá tài khoản.

COLORME Elearning hiện tại chỉ cho dùng 1 người 1 tài khoản