App - Ứng dụng

Các giảng viên dạy khóa Online là ai?

Ai là người xây dựng các khóa học Online của COLORME

Khóa học Online của COLORME do chính tay các giảng viên khóa học Offline xây dựng đó ạ, với rất nhiều kinh nghiệm đào tạo học viên, giảng viên sẽ đưa ra những kiến thức, cách giải thích và ví dụ dễ hiểu nhất cho học viên ạ.

Khóa học Online được xây dựng bởi các giảng viên của COLORME