App - Ứng dụng

Khi tôi gặp vấn đề, có người hỗ trợ không?

Trong trường hợp gặp vấn đề, làm sao để nhận được hỗ trợ

Trong trường hợp có vấn đề xảy ra trong quá trình học, thanh toán, sử dụng sản phẩm, bạn có thể liên hệ ngay colorME Elearning tại https://m.me/colorme-support ạ, colorME sẽ support bạn trong thời gian sớm nhất có thể.