App - Ứng dụng

Có người nhận xét bài tập không?

Nếu tôi hoàn thành bài tập, có người chữa bài, chấm điểm không?

Nếu như bạn có homework/ assignment, hãy nộp bài ngay ở mục comment hoặc inbox fanpage colorme tại https://m.me/colorme-support nhé. Các giảng viên nhiệt tình của COLORME sẽ chữa bài/ chấm bài/ nhận xét bài cho bạn ngay, từ đó giúp bạn tiến bộ nhanh hơn rất nhiều <3

Các giảng viên nhiệt tình của COLORME sẽ chữa bài/ chấm bài/ nhận xét bài cho bạn ngay