App - Ứng dụng

Tôi nên học theo thứ tự thế nào

Tôi có thể học khóa nào trước khóa nào sau cũng được đúng không?

Đội ngũ colorME đã cố gắng để thiết kế 1 chương trình phù hợp nhất cho các học viên rồi đó ạ.

Khi truy cập ở trang chủ, bạn sẽ thấy các lộ trình được đưa ra rõ ràng như sau:

Lộ trình học Photoshop

Bạn có thể chọn những khóa học từ cơ bản, trung bình đến nâng cao phù hợp theo năng lực hiện tại của bạn ạ.