App - Ứng dụng

Thanh toán chuyển khoản như thế nào?

Quy trình thanh toán ColorME Elearning bằng hình thức chuyển khoản

Để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, bạn vui lòng liên hệ https://m.me/colorme.elearning để nhận được thông tin chuyển khoản.

Ngay sau khi bạn chuyển khoản xong, colorME sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt, bạn có thể tự kích hoạt khóa học của mình bất cứ lúc nào bằng cách sau:

Quy trình kích hoạt khóa học COLORME Elearning