App - Ứng dụng

Chi phí học như thế nào

Phải mất bao nhiêu tiền để học các khóa học Online của ColorME

Hiện tại colorME đang có rất nhiều ưu đãi, bạn chỉ cần mất khoảng 50.000đ mỗi tháng để truy cập hàng trăm bài viết và tất cả các khóa học trên https://e.colorme.vn

Chi tiết về chính sách giá, hiện tại ColorME Elearning đang có 3 gói, khác biệt duy nhất là về mức giá và thời gian sử dụng, bạn có thể tham khảo các gói sau ạ:

Bảng giá các khóa học Online của ColorME