App - Ứng dụng

Tôi có được chuyển nhượng tài khoản cho người khác không?

Chính sách chuyển nhượng tài khoản tại colorME

Hiện tại COLORME đang không cho phép chuyển nhượng tài khoản dưới mọi hình thức. Nhưng COLORME có rất nhiều chương trình để khuyến khích các thành viên giới thiệu nhau. Nếu bạn đang có những người bạn đang muốn sử dụng COLORME Elearning, ColorME sẽ hướng dẫn bạn chi tiết ạ <3

ColorME Elearning hiện tại không hỗ trợ chuyển nhượng tài khoản