App - Ứng dụng

Có bao nhiêu khóa học

Hiện tại COLORME Elearning có bao nhiêu khóa học?

Hiện tại ColorME Elearning đang có hơn 30 khóa học rồi ạ. Bạn có thể xem danh mục khóa học tại https://e.colorme.vn ạ.

Hiện tại ColorME Elearning đang có rất nhiều các khóa học liên quan đến Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe After Effects, Adobe Premiere Pro và hơn thế nữa.

Đội ngũ ColorME vẫn nhận nhận các feedback từ học viên liên tục để sản xuất ra những khóa học phù hợp hơn nữa đối với nhu cầu của học viên ạ.