App - Ứng dụng

Có các khóa học nâng cao không?

Về các khóa học của COLORME ONLINE

Có ạ, các khóa học của COLORME ONLINE thường được xây dựng thành một lộ trình hoàn chỉnh để học viên có thể tự chủ động phát triển bản thân.

Ví dụ như khóa Photoshop sẽ có 1 lộ trình 9 khóa học từ dễ đến khó, Illustrator sẽ có 1 lộ trình 11 khóa. Bạn có thể xem lộ trình chi tiết tại https://e.colorme.vn ạ