App - Ứng dụng

Hoàn lại học phí - Hoàn tiền

Chính sách hoàn lại học phí đối với học viên

Trong trường hợp bạn chuyển thừa học phí, chuyển sai học phí, COLORME sẽ hoàn lại phần tiền thừa ạ.

Hiện tại COLORME Elearning chưa có chính sách Hoàn lại học phí - Hoàn tiền đối với các học viên đã kích hoạt khóa học ạ.

Hiện tại COLORME Elearning chưa có chính sách Hoàn lại học phí - Hoàn tiền