App - Ứng dụng

Làm sao để tải phần mềm

Làm sao để tôi có thể tải phần mềm PS (Adobe Photoshop), Ai (Adobe Illustartor), Pr (Adobe Premiere Pro), AE (Adobe After Effects)

Rất đơn giản, bạn chỉ cần truy cập vào khóa học bất kì, bạn sẽ thấy nút "Tải phần mềm" ngay bên dưới Video.

Bạn chỉ cần bấm vào đó để tải ngay phần mềm và dùng luôn mà không cần cài đặt nhé.

Nút "Tải phần mềm" ngay bên dưới Video