App - Ứng dụng

Tôi có được yêu cầu khóa học mới không

Giả sử tôi muốn học 1 khóa chưa có trên hệ thống, tôi có được yêu cầu trung tâm xây dựng khóa này hay không

ColorME luôn cố gắng nghĩ đến trải nghiệm tối ưu nhất của học viên, Vậy nên khi bạn có nhu cầu về một khóa học chưa có trên hệ thống, hãy vào trang cá nhân của bạn, phía bên tay phải sẽ có phần đề xuất khóa học.

Phần đề xuất khóa học ở trang cá nhân

Đầu tiên, hãy thử tìm kiếm xem có ai đang yêu cầu khóa học như bạn muốn hay không, nếu có bạn chỉ cần vote để COLORME hiểu được nhu cầu của mọi người.

Nếu chưa có, hãy tạo 1 yêu cầu khác để các học viên khác cùng vote với bạn.

ColorME sẽ ưu tiên các khóa học được vote nhiều nhất để xây dựng.