App - Ứng dụng

Có khóa học Lightroom (Lr) Adobe Lr không?

Có khóa chỉnh sửa màu ảnh/ color Grading với Lightroom không?

Vào đầu tháng 4 năm 2020, COLORME Elearning sẽ có lộ trình chương trình học Lightroom đó ạ <3