App - Ứng dụng

Làm sao để kích hoạt khóa học?

Hướng dẫn kích hoạt khóa học ColorME Elearning

Ngay sau khi bạn chuyển khoản xong, colorME sẽ gửi cho bạn mã kích hoạt, bạn có thể tự kích hoạt khóa học của mình bất cứ lúc nào bằng cách sau:

Quy trình kích hoạt khóa học COLORME Elearning